Spring til indhold

ACT Terapi i Jylland?

Hvis du bliver udsat for et traume. Det kan for eksempel være at du bliver udsat for en ulykke, som bevirker, at du følelsesmæssigt bliver helt tom. Det er, som om du er gået i stå. Du kan ikke finde tilbage til den person, du ved, du er og til dit liv. Du føler ikke noget, eller rettere, du prøver at beskytte dig selv over for omverdenen. Du er kort sagt deprimeret. Er det tilfældet, så kan det være, at du må søge hjælp, så du kan blive glad igen. En psykolog kan hjælpe.

Hvad er ACT?

En af de metoder, nogle psykologer arbejder med kaldes for ACT terapi. ACT står for Acceptance and Commitment Therapy. Det er en terapi form, som hører ind under det, som kaldes kognitiv psykologi.
Kognitiv terapi går ud på at forstå sammenhængen mellem tanker, følelser, kropslige fornemmelser og handlinger.
Det særlige ved ACT terapi er, at det er en måde, som behandleren arbejder med patienten på. Den form for terapi sigter nemlig på at bygge den psykologiske fleksibilitet, vi har brug for op. Psykologisk fleksibilitet er afgørende for, at vi kan møde livet og interagere med vores omverden. Den er med andre ord grundlaget for, at vi kan møde livet op. Psykologisk fleksibilitet kan trænes.

Fleksibilitet er det modsatte af rigiditet. Psykologisk rigiditet er det, som vi oplever, hvis vi for eksempel er deprimerede. Det kan være, at vi er ligeglade med omverdenen. Eller at vi ikke har mod til at foretage os noget, vi er inaktive. Vi skubber livet væk. Vi har en masse negative overbevisninger. Det er ikke unormalt, at vi i nogle perioder i vores liv er psykologisk rigide. Med hjælp fra en behandler, er, det er muligt at træne psykologisk fleksibilitet, så vi kan blive gladere for livet og dermed handlekraftige igen.

Traditionel psykologi

ACT terapi adskiller sig fra den traditionelle kognitive psykologis behandlings former, ved at den lærer patienten at acceptere og arbejde med de negative følelser og overbevisninger, som han eller hun har i stedet for at lære patienten at kontrollere sine følelser, tanker, erindringer mv.

ACT terapi sigter med andre ord på at lære os at acceptere, at vi har negative tanker, følelser og samtidigt sigter den på, at vi forpligter os til at handle på en måde, som gør vores liv gladere. Denne form for terapi handler ikke om, at vi skal af med de negative følelser eller tanker eller overbevisninger, vi har. Den handler om, at vi skal lære at skabe et meningsfuldt liv. Det kan de negative overbevisninger eller tanker og følelser, vi har, bruges til.

ACT terapi blev udviklet i begyndelsen af 1980’erne i USA, men er siden da også kommet til Danmark, fordi behandlingsformen giver gode resultater.

Det er muligt at finde behandlere, som har specialiseret sig i denne metode – de er certificerede til at kunne hjælpe en patient videre til et meningsfyldt og gladere liv. Du kan bl.a. få individuel ACT terapi i Aarhus. En del behandlere tilbyder også kurser i ACT terapi til grupper på op til 15 personer.