Spring til indhold

Familiens advokat

Mange tror, at det kun er i straffesager og den slags, der er brug for en god advokat. Det er faktisk en misforståelse. Ofte har familier brug for advokathjælp, og det behøver ikke at betyde “ugler i mosen” – i hvert fald ikke nødvendigvis. Der kan være tale om at oprette et testamente, en ægtepagt eller en samleveraftale, hvilket jo som hovedregel sker, mens alt er fryd og gammen. Men selvfølgelig kan der opstå mere triste og alvorlige situationer, og her det alts vigtigt at kende en god familieadvokat!

Hvad laver en familieadvokat?

Under den ret brede paraply, der benævnes familieadvokat, ligger en række underområder, som blandt andre er:

  • Skilsmisse og bodeling
  • Tvangsfjernelser
  • Forældremyndighed

I Danmark er der for det meste virkeligt god lovgivning på området, men det kan desværre hænde, at mennesker kommer i klemme i systemet under for eksempel en skilsmisse. En god og ansvarlig skilsmisseadvokat kan betyde hele forskellen på, om en skilsmisse skal ende i tragedie eller med to (delvise) vindere. Reelt er der jo ikke vindere i en skilsmisse, men ofte er der én, der taber mere. Og det er det, der kan undgås med professionel og empatisk juridisk indsats!

Tvangsfjernelser

Under familieret ligger et meget ømtåleligt område, der handler om tvangsfjernelser af børn. Her er der tale om en balance mellem barnets tarv på både ort og lang sigt. Som udgangspunkt har børn det bedst hos en eller begge forældre, men der kan være tale om så grelle forhold, at barnets velfærd er truet, hvis det ikke tvangsfjernes.

Enhver familie, der har haft berøring med det område ved, at det er afgørende vigtigt, at man involverer en specialiseret advokat, der har både juridisk og menneskelig frostand på tvangsfjernelser.

Både barn/børn og forældre har krav på en juridisk og menneskeligt korrekt sagsførelse, og det er blandt andet det, en kompetent familieadvokat kan bistå med. Du kan her se, hvad det landsdækkende advokatfirma Jensen byder ind med, når det handler om tvangsfjernelse og advokathjælp: https://bjsj.dk/familie-advokat/tvangsfjernelser/

Generelt er der flest fordele i at have et advokatfirma, der spænderbredt. Og det kan et firma gøre, når det når en vis størrelse – modsat den lille “landsbyadvokat” der nødvendigvis må være mere generalist end specialist.