Spring til indhold

Klage over en læge?

I sidste uge kom der en udmelding fra Patienterstatningen om, at der i år er ca. 25% flere ankesager på grund af ventetider i sundhedssystemet i forhold til sidste år. Det er ret mange. Det tyder på at sundhedssystemet ikke fungerer godt nok. Vi har allerede hørt mange lignende meldinger fra den del af sundhedssystemet, der ligger indenfor psykiatrien. Det er bekymrende. Vi må nok regne med, at der er mange flere stressede læger og sygeplejersker, end vi tror. Og vi må derfor nok også forudse, at der vil ske flere fejlbehandlinger i sundhedssystemet. – Derfor skal vi også, hvis vi er patienter, være opmærksomme på, at vi kan klage over forkert behandling, vi har modtaget. Om det handler om fejlmedicinering, eller forkerte diagnoser, der ligger til grund for, hvorfor noget er gået galt i behandlingen af det, vi fejler, kan jeg ikke vide.

Sådan klager du

Men jeg ved, at du kan klage over en læge, der har behandlet dig forkert. Du vil kunne få patienterstatning. Jeg vil dog anbefale, at du først kontakter en erstatningsadvokat, inden du kontakter patientklagenævnet for at få erstatning. En advokat vil nemlig være i stand til at hjælpe dig videre, hvis din sag på et senere tidspunkt skal ankes. Det kan være, at du er utilfreds med den afgørelse, som nævnet nåede frem til, da du søgte om patienterstatning. Det er derfor bedst, hvis advokaten kender til hele sagens forløb.

Sager om patienterstatning

Du skal dog også vide, at når du søger patienterstatning, så bliver din sag vurderet af et hold eksperter, der ved noget om den sygdom, du er blevet fejlbehandlet for. De vil blandt andet se på, hvor alvorlig sygdommen var og er – og sætte det i forhold til, hvad det kan forventes, at du kan tåle. Og her er det lidt mærkeligt: Er det en meget alvorlig sygdom, så forventes det, at du kan tåle flere gener efter behandlingen. Ikke på den måde, at sygdommen forværres. Men på en måde, som eksperterne skønner, er rimelig. Det kaldes for ”rimelighedsreglen”. Den vil være med til at afgøre hvilken patienterstatning, du kan få.

Er der derimod tale om, at kirurgen opererede i det forkerte knæ (Ja, der findes eksempler på dette.), så vil dette naturligvis være totalt urimeligt. Kirurgen – og hele operationsholdet – har klokket gevaldigt i det. De har måske ikke lige fået kigget godt nok på din journal. Og du skal selvfølgelig have erstatning. Det vil der ikke være tvivl om.

Mange eksperter og nævn undervejs

En sag om patienterstatning går igennem forskellige eksperter og nævn. Det kommer helt an på, hvad sagen handler om. Så en god erstatningsadvokat ved din side, vil være fornuftigt. Og hvor finder du så gode erstatningsadvokater? Du kunne fx google efter én: ”Patient erstatning advokat”. Du vil få mange forslag, så måske skulle du også skrive navnet på den by, du bor i, ind i søgefeltet, så du undgår at få navne og sites fra advokater fra hele landet. ”Erstatning advokat Vejle”. Noget i den stil. Du kan selvfølgelig også spørge din nabo eller en bekendt, om de har kendskab til og vil anbefale en god erstatningsadvokat til dig.