Spring til indhold

Lån, renter og obligationer

Renten er faldet meget siden 2008 og er nu begyndt at stige en lille smule igen. Når renterne stiger, falder kurserne på obligationer, og spørgsmålet er derfor, hvordan du skal begå dig, når du investerer i obligationer, og om du skal låne penge til dem.

Stol ikke på egne evner, når du investerer

Først og fremmest er det vigtigt understrege, at du som investor ikke bør stole på egne evner til at forudsige, hvornår og hvor meget renten stiger. Men derfor er det stadig relevant at overveje, hvordan du placerer din private eller holdingselskabets formue i obligationer.

Skal du vælge korte eller lange obligationer, når du investerer? Lange obligationer har jo et højere afkast men også en højere risiko – eller? Tænk på at afkastet både består af den rente du får men også af en eventuel kursgevinst.

Hvad viser historien om afkast på obligationer?

I Nationalbankens kvartalsoversigt fra juni 2010 fremgår det, at afkastet på tyske og amerikanske obligationer fra 1975 og frem var højere på obligationer med lang løbetid end obligationer med kort løbetid. Men der er større risiko ved at købe lange obligationer, fordi de svinger mere i kurs, og derfor kan der opstå perioder, hvor korte obligationer faktisk giver dig et højere afkast.

Forestil dig, at du med en kort obligation får tre procent i rente i et år og ingen kursgevinster. Med den lange obligation får du fem procent i et år, men fordi du lige efter skal bruge pengene sælger du obligationen og desværre med et kurstab på 5 procent. Så var den korte obligation bedre i den periode.

I diagrammet ses det, at de lange danske obligationer historisk set har den højeste rente. Det er ikke ensbetydende med et højere afkast i fremtiden! Nationalbankens undersøgelse viste nemlig også, at der i nogle perioder på flere år stort set ikke været nogen gevinst ved at købe lange frem for korte obligationer i USA og Tyskland.

Hvordan du investerer i danske realkreditobligationer

Det gælder både for danske og udenlandske obligationer, at man som investor skal overveje både korte og lange obligationer alt efter ens tidshorisont og appetit på afkast og risiko. Jeg antager som sagt, at man som privat investor, eller bank for den sags skyld, IKKE kan forudsige renter. Men jeg har i flere omgange hørt mine kunder sige, at de selv eller banken, som rådgiver om formuen, tror, at renterne stiger over de nærmeste år.

Derfor foretrækker de at sætte det meste af formuen i korte realkreditobligationer. Stiger renterne, falder obligationskurserne jo, og fordelen ved korte obligationer er dermed, at man ved udløb køber lange, der så giver for eksempel syv procent i stedet for de fem procent, man kan regne med i dagens marked.

Der opstår dog hurtigt nogle problemer med den strategi. Får du købt lange obligationer på det optimale tidspunkt? Hvad nu hvis du venter for længe, hvor renten er steget lidt men ikke nok, og så falder den igen, og du har hele tiden holdt dine korte obligationer til to procent i afkast? Så var det jo bedre blot at købe de lange fra start og få omkring fem procent.

Du er din egen værste fjende, da du formentlig ikke er koldblodig nok og samtidig også er for grådig. Ja undskyld mig, at jeg ikke har så høje tanker om dig som investor. Jeg kan orientere dig om, at jeg naturligvis også mangler koldblodighed og er mindst lige så grådig som dig.

Lån penge til obligationer

Men lad os nu antage, at du nu køber korte obligationer, venter og så køber syv procent obligationer om et år, når renten er steget. Historien viser så, at renter går op og ned, og derfor vil de boligejere, du låner penge til, med syv procent obligationerne lægge om til fem procent lån senere. Og så får du mange pengene tilbage i hovedet – også kaldet udtrækninger.

Du starter dermed med to procent i rente i noget tid, får så syv procent og ender måske på fem igen. Det kunne du lige så godt have startet med og undgået bekymringerne og handelsomkostningerne, der æder af dit afkast. Sagt med andre ord: hvis lange obligationer passer til dig som investor, bør du starte med det i stedet for at lave renteprognoser og handle ud fra dem.

Hurtige lån online

Du kan altså med andre ord spekulere i at låne penge hurtigt online, da det kan gå hen og blive en ganske god forretning, hvis renter ændrer. Du skal dog være hurtig på aftrækkeren, hvis du skal gøre en god handel. Det vil sige, at du skal være parat til at låne penge nu og her med hurtig udbetaling, når renten er lav, læs mere på smart-lån.dk eller på Hurtige-Lån.dk.

Sparer du for eksempel op til pension eller har en anden langvarig opsparing, og passer lange danske realkreditobligationer til din risikoprofil og forventning om afkast, så køb dem fra start. Tænk også på at du nok betaler penge ind på en pensionsopsparing og dermed også løbende kommer til at købe obligationer med forskellig løbetid og forventet afkast. Den vej igennem kommer du til at sprede risikoen, når renten er både ”høj” og ”lav”.

Kilde: Penge-lån.nu