Spring til indhold

Værd at vide om APV

Sådan laver du en APV

Mange virksomheder og firmaer er ikke klar over, at det er lovpligtigt at lave en arbejdspladsvurdering uanset, hvor mange ansatte man har. En arbejdspladsvurdering – som også kaldes en APV – er dog altafgørende for, at vi i Danmark kan opretholde en lang række sunde og gode arbejdsmiljøer, og gennem en detaljeret APV kan der findes løsninger på de problemstillinger, som i den enkelte virksomhed skaber besvær.

Hvad er en APV?

En arbejdspladsvurdering er en selvopstillet vurdering af det arbejdsmiljø, som udspiller sig på den enkelte arbejdsplads. En APV er derfor lovpligtig, når man har mere end 1 ansat, og der er ingen specifikke krav til, hvordan vurderingen ser ud – det er blot et krav, at den laves minimum hvert 3. år. Vurderingen skal indeholde et estimat af det overordnede arbejdsmiljø, forslag til, hvordan eventuelle problemer bør løses, en handlingsplan og desuden en plan for opfølgning. Det er forskelligt, hvordan en arbejdspladsvurdering ser ud alt efter, hvilken branche der er tale om. Læs mere her. 

Forbered en tjekliste på forhånd

Når der skal laves en APV, kan det være svært at have overblik over, hvad der skal indgå, på hvilken måde og hvorfor. Det kan derfor være en god idé at lave en tjekliste på forhånd, hvor spørgsmål, vendinger og begreber danner grundlaget for, at der kan skrives og laves en samlet vurdering. En tjekliste vil samtidig gøre fremtidige vurderinger nemmere og hurtigere, og selvom forholdene på en arbejdsplads ændres, kan der nemt ændres i listen, så den passer til det sted, hvor virksomheden er.

Godt arbejdsmiljø giver bedre virksomheder

I alle brancher er glade medarbejdere og et godt arbejdsmiljø nødvendigt for, at en virksomhed er velfungerende. En arbejdspladsvurdering er med til at sørge for, at alle arbejdspladser har et godt arbejdende personale, og selvom vurderingen nemt kan glemmes i hast eller nedprioriteres, kan den tid, som investeres i en arbejdspladsvurdering, vise sig at give godt efter i sidste ende.

Systematik giver bedre løsninger

Baggrunden for indførelsen af arbejdspladsvurderingen bygger bl.a. på at skabe bedre systematik i de enkelte virksomheder. Med bedre systematik gennem f.eks. den skriftlige APV, kan der mere effektivt findes de optimale og ideelle løsninger på problemer, og desuden er systematik med til at give bedre overblik, hvilket giver de bedste muligheder for at udvikle et firma. Det er dog ikke altid nemt at opstille og udføre en vurdering uden professionel hjælp, og når det kommer til menneskefølsomme brancher som f.eks. restaurantionsbranchen, kan der i særdeleshed være brug for rådgivning. The Host tilbyder juridisk hjælp til at lave vurderingen for sine mange medlemmer af cafeer og restauranter.